ZAVRŠENA ZIMSKA SEZONA 2011-2012

ZAVRŠENA ZIMSKA SEZONA 2011-2012

Saprvomajskimpraznicimazavršena je ijošjednazimskasezona u ski centrimaKopaonik, StaraplaninaiTornik. Obeležilisu je rekordi, punosnega, brojnadomaćaimeđunarodnatakmičenja, otvaranjenovihprodajnihmestaipopularnapolitikacena ski karata, otvaranje snow parka iklizalištanaKopaoniku, izgradnjaprvegondole u Srbijiidolazakvodećeg snow festivalanaKopaonik.

U brojkama, ova sezonaizgledaovako: u sva tri naša ski centra je prodato 162.000 ski karteiostvareno 4.988.000 vožnjinažičaramai ski liftovima. Sezona je naTornikutrajala 97, naStarojplanini 112 a naKopaoniku 144 dana.

Sve to je postignutozahvaljujućiraduzaposlenihSkijalištaSrbije, aliizahvaljujućivelikompoverenjukojesunamukazalinašiverniskijaši. SkijalištaSrbijeVamna tome zahvaljujuiobećavajujošboljebudućesezone!