Skijališta Srbije – javni radovi

Skijališta Srbije – javni radovi

SkijalištaSrbije, u okviruProgramajavnihradovakojerealizujusaNacionalnomslužbomzazapošljavanjeRepublikeSrbije, iovegodinesprovodeaktivnostinauređenjuskijališta. Projekatjavnihradova, koji, u 2012.godini, nosinaziv "Održavanjeizaštitaživotnesredineiprirode" i u okvirukogace se sprovestiradovinauklanjanjusmećaiz zone skijališta,  uređenjupostojećihstaza (ukljanjanjekamenjainiskograstinja), čišćenjunanosamuljaiztaložnikaiproširenjudrenažnihkanala, uređenju zone vodoakumulacija, saniranjuoštećenjanabusenukaoizasejavanjunovetraveprekopostojećegbusenja, imajuzaciljunapredjenjekvaliteta ski stazaipoboljšanjenivoauslugeibezbednostiskijaša u ski centrimauzneophodnoočuvanježivotnesredine.

Na Kopaoniku je, u okviruovogprojekta, angažovanoukupno 60 radnika  izOpštinaRaškaiBrus, naStarojplanini 25 izOpštinaKnjaževaciPirot a naZlatiboru 25 licasateritorijeOpštineČajetina.