Radovi na održavanju građevinskih objekata - ski centar Kopaonik, druga faza kvalifikacionog postupka

Radovi na održavanju građevinskih objekata - ski centar Kopaonik, druga faza kvalifikacionog postupka