Javni poziv za davanje u zakup vizitor centra i ski bifea na Torniku