Instaliranje stabilnog Sistema za otkrivanje, javljanje i gašenje požara na objektu polazne stanice žičare Gvozdac

Instaliranje stabilnog Sistema za otkrivanje, javljanje i gašenje požara na objektu polazne stanice žičare Gvozdac