Žičare

Ski centar Stara planina

Правила понашања

Правила понашања

Advertisement

Правила понашања на скијалишту

1. Поштовање других

Корисници стаза се морају понашати тако да не доводе друге у опасност нити им чине штету својим понашањем или својом опремом.

2. Владање брзином и понашањем

Сваки корисник стаза мора прилагодити своју брзину и понашање својим личним способностима, као и општим условима терена и временским условима, стању снежног покривача, као и густини саобраћаја. Уколико корисник скија или вози борд на стази која не одговара његовом познавању технике вожње, то чини на сопствену одговорност.

3. Избор правца од стране онога који је изнад

Корисник стазе који се налази изнад има могућност да изабере путању, и то мора учинити на начин да сачува сигурност свих особа које су испод, односно, испред њега. Због специфичног начина вожње на борду и смањеног угла видљивости, бордери морају проверити свој леви и десни простор при свакој промени правца.

4. Претицање

Претицање се може вршити иза, с десна или с лева, али се увек мора вршити у довољно широком луку да би се могло предвидети кретање онога који се претиче.

5. На укрштању стаза и приликом поласка

Након заустављања или при укрштању стаза, сваки корисник се мора, погледом на горе и на доле, уверити да може кренути без опасности по себе и по друге.

6. Заустављање

Сваки корисник мора избегавати заустављање на уским и непрегледним пролазима, а у случају пада мора ослободити стазу у најкраћем року.

7. Пењање и силажење пешице

Онај који је принуђен да се попне или да сиђе пешице трасом стазе, мора за то користити ивицу стазе водећи рачуна да ни он, нити његова опрема не представља опасност за остале.

8. Поштовање информација обележавања и сигнализације

Корисник мора водити рачуна о информацијама, метеоролошким условима, стању стаза и снега. Такође, мора поштовати обележавање и сигнализацију на стазама.

9. Помоћ

Свака особа која је сведок или учесник у несрећном случају, мора помоћи дајући узбуну. У случају потребе, као и на захтев спасиоца, сведок или учесник се мора ставити на располагање истима.

10. Идентификација

Свака особа која је сведок или учесник у не срећном случају, је обавезна да саопшти свој идентитет спасилачкој служби.

11. Моторне санке

На скијалишту је строго забрањена употреба моторних санки, осим у службене сврхе.

12. Употреба заштитне кациге

Употреба заштитне кациге је обавезна за децу старости до 12 година, а препоручује се и осталим скијашима и бордерима.

13. Скијање ван зоне скијалишта и на неуређеним теренима је на сопствену одоговорност и биће одузет ски пас.

14. Основна ФИС правила и сигнализација на скијалишту која важе за скијаше, важе и за бордере.

15. Корисник скијалишта не сме користити скијалиште уколико је под дејством алкохола, дроге или неког психоактивног лека, односно средстава која негативно утичу на његове способности.