Јавне набавке

23.03.2017.

Услуге сервисирања система за вештачко оснежавање Суфаг, ЈН 11/17

23.03.2017.

Штампарске услуге - офсет штампа, ЈНМВ 08/17

22.03.2017.

Материјал за одржавање хигијене, ЈНМВ 09/17

21.03.2017.

Rezervni delovi za veštačko osnežavanje – domaće tržište, JN15/17

17.03.2017.

Радови на полагању оптичких каблова у ски центру Копаоник - ЈН бр. 12/17

17.03.2017.

Радови на изградњи паркинг гараже у ски центру Копаоник, ЈН 09/17

17.03.2017.

Ситан инвентар, ЈНМВ 07/17

16.03.2017.

Софтвер за пројект менаџмент са едукацијом, бр. јн 13/17

16.03.2017.

Развод енергетске инфраструктуре у ски центру Копаоник - ЈНМВ бр. 05/17

15.03.2017.

Канцеларијски материјал ЈНМВ 06/17

Pages