Јавне набавке

21.06.2017.

ЈНМВ 51/17 - прибор за прву помоћ

21.06.2017.

Уља и мазива по партијама, бр. набавке ЈНМВ 42/17

20.06.2017.

ЈНМВ 45/17 - сервисирање АТВ-а

20.06.2017.

ЈНМВ 44/17 - резервни делови за АТВ

16.06.2017.

 Лична заштитна опрема, 26/17

06.06.2017.

ЈНМВ 41/17 - Резервни делови за путничка и теретна возила

30.05.2017.

Исхрана трећих лица, бр. набавке ЈНМВ 40/17

30.05.2017.

ЈНМВ бр. 39/17 - Резервни делови и акумулатори за путничка возила

29.05.2017.

Опрема радио везе, ЈНМВ 38/17

23.05.2017.

Набавка алата, ЈНМВ 36/17

Pages