Јавне набавке

17.01.2017.

ЛЗО опрема, бр. ЈН 88/16

17.01.2017.

Испитивање опреме и средстава за рад, ЈНМВ 53/16

17.01.2017.

Израда Пројекта препарцелације са пројектом и радовима геодетског обележавања за локацију ски стазе Крчмар, у ски центру Копаоник, ЈН 87/16.

16.01.2017.

Израда Урбанистичког пројекта за локацију проширења ски стазе Крчмар, у ски центру Копаоник, ЈН 86/16

12.01.2017.

Израда техничке документације за објекат свлачионица и угоститељско-комерцијалних садржаја у скијалишту Торник, бр. јавне набавке 89/16

12.01.2017.

Израда техничке документације за осветљење мултифункционалног терена на Златибору, бр. набавке 83/16

10.01.2017.

Колонијална роба, бр. набавке ЈНМВ 51/16

10.01.2017.

Резервни делови за специјалну механизацију, бр. 85/16

09.01.2017.

Сервисирање жичара Пома, бр. ЈН 73/16

30.12.2016.

Канцеларијски намештај, бр. набавке ЈНМВ 45/16

Pages