Јавне набавке

22.05.2017.

ЈНМВ 33/17 - Испитивање машинских елемената на напрслине

19.05.2017.

Колонијална роба, бр. набавке КНМВ 34/17

18.05.2017.

ЈНМВ 20/17 - Сервисирање возила по партијама

16.05.2017.

ЈНМВ 21/17 - резервни делови за АТВ

12.05.2017.

ЈНМВ бр.22/17 - сервисирање моторних санки, по партијама

11.05.2017.

Потрошни материјал за ски стазе - Залтибор, по партијама, ЈНМВ 28/17

11.05.2017.

Потрошни материјал за ски стазе - Копаоник, по партијама, ЈНМВ 30/17

11.05.2017.

Потрошни материјал за ски стазе - Стара планина, по партијама, ЈНМВ 29/17

10.05.2017.

Саобраћајно пројектовање и опремање, 21/17

10.05.2017.

Услуге транспорта, ЈНМВ 24/17

Pages